Welcome
Vario Maison > บทความ > ซื้อบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง? ไขข้อสงสัยให้มือใหม่ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

ซื้อบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง? ไขข้อสงสัยให้มือใหม่ที่ฝันอยากมีบ้านเป็นของตัวเอง

รวมสิ่งที่ต้องรู้ ซื้อบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง

การซื้อบ้านหลังแรกนับเป็นก้าวสำคัญในชีวิตของใครหลายๆ คน จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมตัวในหลายด้าน โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการซื้อบ้านเลยก็ว่าได้ นอกจากนี้ เพื่อให้การซื้อบ้านเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ซื้อควรสำรองเงินไว้สำหรับค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างการดำเนินการซื้อบ้าน ในบทความนี้เราจะพาไปสำรวจกันว่า การซื้อบ้านต้องจ่ายค่าอะไรบ้าง

รวม 5 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน ที่ควรเตรียมให้พร้อมก่อนตัดสินใจซื้อบ้าน

1.ค่าจองและค่าทำสัญญามัดจำ

ขั้นตอนแรกหลังจากเลือกบ้านที่ถูกใจได้แล้ว คือ การชำระค่าจองบ้านหรือวางมัดจำสำหรับการจอง ผู้ขายจะให้ผู้ซื้อจ่ายเงินมัดจำสำหรับการทำสัญญาจองบ้าน โดยค่ามัดจำหรือค่าทำสัญญาจะขึ้นอยู่กับผู้ขาย มีตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่นขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ณ เวลานั้น หากผู้ซื้อไม่สามารถเซ็นสัญญาซื้อ-ขายได้ตามรายละเอียดที่ใบจองแจ้งไว้ อาจจะต้องเสียค่าจองที่มัดจำไว้ทั้งหมดให้กับผู้ขาย และในบางกรณีก็สามารถได้รับเงินค่าจองคืนได้ ขึ้นอยู่กับเนื้อหาที่มีระบุไว้ในใบจอง

2.ค่าผ่อนดาวน์

เนื่องจากอสังหาริมทรัพย์อย่าง “บ้าน” มีราคาสูงจึงทำให้ต้องมีการวางเงินดาวน์หรือเงินต้นส่วนหนึ่งที่จ่ายล่วงหน้า เพื่อเป็นหลักประกันในการผ่อนบ้าน โดยทั่วไปเงินดาวน์มักจะอยู่ที่ 5-20% ของราคาบ้าน เช่น ราคาบ้าน 8,000,000 บาท เงินดาวน์จะอยู่ที่ 400,000-1,600,000 บาท ซึ่งเงินดาวน์จะหักลบกับราคาเต็มของบ้านในภายหลัง และเงินดาวน์อาจจะ มี หรือ ไม่มี ก็ได้ขึ้นอยู่กับผู้ขายหรือโปรโมชั่นของโครงการ ณ เวลานั้น

3.ค่าใช้จ่ายในการขอสินเชื่อ

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ หรือค่าดำเนินการขอยื่นกู้ซื้อบ้าน ที่ทางสถาบันการเงินต่างๆ จะเรียกเก็บจากผู้กู้ ซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมซื้อบ้านจะอยู่ที่ 1% ของวงเงินกู้ อย่างไรก็ตาม สถาบันทางการเงินบางแห่งยกเว้นเก็บค่าธรรมเนียมในส่วนนี้

ค่าประเมินราคา

ธนาคารจะเรียกเก็บค่าดำเนินการในการประเมินมูลค่าบ้าน เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาขอสินเชื่อ โดยมีค่าใช้จ่ายเริ่มต้นตั้งแต่ 1,000 – 3,000 บาท

ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย

การทำประกันภัยอัคคีภัยเป็นกฎหมายบังคับ โดยผู้กู้ซื้อบ้านจะต้องชำระค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยตลอดอายุสัญญาผ่อนบ้าน เพื่อใช้เป็นหลักประกันให้กับธนาคารในกรณีที่บ้านได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้ โดยเบี้ยประกันจะอยู่ที่ 1,000 – 3,000 บาท ต่อวงเงินประกัน 1 ล้านบาท

4.ค่าโอนกรรมสิทธิ์

ค่าโอนกรรมสิทธิ์ก่อนย้ายเข้าอยู่ แบ่งได้ 2 ส่วน คือ

ค่าโอนกรรมสิทธิ์กับกรมที่ดิน

  • ค่าอากรแสตมป์ คือ ค่าบริการดำเนินการที่ต้องจ่ายให้สรรพากร โดยคิดเป็น 0.05% ของวงเงินกู้ เช่น กู้ 1 ล้านบาท ต้องจ่ายค่าอากรแสตมป์ 500 บาท เป็นต้น
  • ค่าจดจำนอง คือ ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนกับกรมที่ดิน โดยเรียกเก็บจากผู้ที่ทำเรื่องกู้ซื้อบ้านกับทางธนาคาร คิดเป็น 1% ของเงินกู้ สูงสุดไม่เกิน 200,000 บาท
  • ค่าธรรมเนียมการโอน คือ ค่าโอนกรรมสิทธิ์จากชื่อผู้ขายมาเป็นชื่อผู้ซื้อ โดยคิดเป็น 2% จากราคาประเมิน

ค่าโอนกรรมสิทธิ์กับผู้ขายโครงการ

  • ค่ากองทุนสำรอง คือ ค่ากองทุนส่วนกลางของโครงการ โดยเก็บประมาณ 500 บาทต่อตารางเมตรและเรียกเก็บแค่ครั้งเดียว ไว้เป็นเงินสำรองสำหรับซ่อมแซมส่วนต่างๆ ในโครงการ
  • ค่าส่วนกลางล่วงหน้า คือ ค่าส่วนกลางที่ทางโครงการนำไปใช้บำรุงรักษา สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในโครงการ เช่น สวนสาธารณะ ฟิตเนส และสระน้ำ เป็นต้น โครงการจะให้ผู้ซื้อจ่ายล่วงหน้า 1-2 ปี โดยคิดตามขนาดพื้นที่พักอาศัย และในบางโครงการก็มีโปรโมชั่นฟรีค่าส่วนกลางให้ผู้ซื้อ 1-2 ปี ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่น ณ ช่วงเวลานั้นเช่นกัน
  • ค่ามิเตอร์น้ำและมิเตอร์ไฟ คือ ค่าติดตั้งและค่าประกันมิเตอร์น้ำและไฟฟ้า โดยมีราคาตั้งแต่หลักพันไปจนถึงหลักหมื่น ขึ้นอยู่กับประเภทของบ้าน

5.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

เป็นค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมหลังจากโอนกรรมสิทธิ์เสร็จสิ้น และได้บ้านในชื่อของตัวเองมาเรียบร้อยแล้ว แม้จะไม่ใช่ค่าใช้จ่ายโดยตรงแต่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ เช่น ค่าตรวจบ้านก่อนเข้าอยู่ ค่าตกแต่งบ้าน ค่าเฟอร์นิเจอร์และค่าเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เป็นต้น

ค่าใช้จ่ายในการซื้อบ้าน มีอะไรบ้าง

ควรเตรียมค่าใช้จ่ายเท่าไหร่เพื่อซื้อบ้าน

เมื่อรวมค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ได้กล่าวไปข้างต้นแล้ว อาจจำเป็นที่จะต้องเตรียมเงินเพิ่มจากส่วนที่คำนวณไว้ประมาณ 10-20% ควรเลือกบ้านที่มีราคาเหมาะสมกับความสามารถในการผ่อนจ่าย ซึ่งสามารถปรึกษาสถาบันทางการเงินให้ช่วยคำนวณช่วงราคาบ้านที่เหมาะสมให้กับเราได้ ซึ่งความสามารถในการผ่อนแต่ละงวดยังขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอีกด้วย เช่น วงเงินดาวน์บ้าน รายได้ และค่าใช้จ่ายต่อเดือน เป็นต้น หากต้องการทราบความสามารถในการกู้ซื้อบ้านสามารถปรึกษาเจ้าหน้าที่ธนาคารก่อนการตัดสินใจซื้อบ้านได้

Vario Maison โครงการบ้านพร้อมอยู่ที่จะทำให้คุณรู้สึกคุ้มทุกค่าใช้จ่าย

Vario Maison คือ โครงการบ้านพร้อมอยู่ย่านบางนา-สุวรรณภูมิ ทำเลศักยภาพสูง เดินทางสะดวก โครงการบ้าน Vario Maison ตั้งอยู่บน ถ.วัดศรีวารีน้อย ที่เชื่อมต่อทางเข้าออกของ ถ.บางนา – ตราด (ทางด่วนบูรพาวิถี) และ ถ.ลาดกระบัง (ใกล้มอเตอร์เวย์ กรุงเทพ-ชลบุรี) ซึ่งภายในโครงการมีให้เลือกทั้งบ้านเดี่ยวศรีวารีและบ้านแฝดศรีวารี เป็นบ้านสไตล์โมเดิร์นมินิมอล มาพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ดำเนินการก่อสร้างโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญ มั่นใจด้วยประสบการณ์พัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับการอยู่อาศัยที่ยาวนานกว่า 20 ปี ของบริษัท พร๊อพเพอร์ตี้ คอนแทค จำกัด

สนใจสอบถามเพิ่มเติม หรือติดต่อเพื่อเยี่ยมชมบ้านในโครงการ Vario Maison ได้ที่
Facebook: Vario Maison บางนา-สุวรรณภูมิ
Line: @vario
Call: 092-926-5959

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

Privacy Preferences

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

Allow All
Manage Consent Preferences
  • Always Active

Save